? K3[Cr(OH)6] + ? Zn + ? HCl ? CrCl2 + ? ZnCl2 + ? H2 + ? KCl + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie