K2SnIIO2 + 2 KOH + Br20 K2SnIVO3 + 2 KBr-I + H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 Br0 + 2 e- 2 Br-I (redukcie)

SnII - 2 e- SnIV (oxidace)

Br2 je oxidačné činidlo, K2SnO2 je redukčné činidlo.