? K2O2 + ? KMnO4 + ? H2SO4 ? MnSO4 + ? K2SO4 + ? O2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie