? K2O2 + ? KI + ? H2SO4 ? H2S + ? I2 + ? K2SO4 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie