? K2MnO4 + ? O2 + ? H2O ? H2O2 + ? KMnO4 + ? KOH

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie