4 K2MnVIO4 + 2 H2O KMnIIIO2 + 3 KMnVIIO4 + 4 KOH

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

3 MnVI - 3 e- 3 MnVII (oxidace)

MnVI + 3 e- MnIII (redukcie)

K2MnO4 je oxidačné i redukčné činidlo (disproporcionácia).