? HOH + ? Cl2 ? HCl + ? H2O + ? HClO

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie