2 HClO4 + Ca(OH)2 Ca(ClO4)2 + 2 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HClO4 je kyselina, Ca(OH)2 je báza.