HBr + NH3 NH4Br

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HBr je kyselina, NH3 je báza.