2 H3PO4 + Ca(OH)2 Ca(H2PO4)2 + 2 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H3PO4 je kyselina, Ca(OH)2 je báza.