3 H2O2 + 2 KMnO4 + ? H2SO4 ? MnO2 + ? KOH + ? O2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie