FeCuS2 + 22 HNO3 Fe(NO3)3 + Cu(NO3)2 + 2 H2SO4 + 17 NO2 + 9 H2O

Reaktanty:

 • FeCuS2
 • HNO3
  • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

 • Fe(NO3)3
  • Cu(NO3)2
   • Názvy: Dusičnan meďnatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • H2SO4
   • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • NO2
   • Názvy: Oxid dusičitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kysličník dusičitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • H2O