Fe2O3 + 6 HCl 2 FeCl3 + 3 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Fe2O3 je báza, HCl je kyselina.