2 CuIISVIO4 + Na2SIVO3 + 2 KI + H2O 2 CuII + Na2SVIO4 + K2SVIO4 + H2SVIO4

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 CuII + 2 e- 2 CuI (redukcie)

SIV - 2 e- SVI (oxidace)

CuSO4 je oxidačné činidlo, Na2SO3 je redukčné činidlo.