CuS-II + 10 HNVO3 Cu[NVO3]2 + H2SVIO4 + 8 NIVO2 + 4 H2O

Toto je koordinačná (komplexotvorná) reakcia: Cu[NO3]2 je vznikajúci komplex.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

S-II - 8 e- SVI (oxidace)

8 NV + 8 e- 8 NIV (redukcie)

CuS je redukčné činidlo, HNO3 je oxidačné činidlo.