3 CuFeIIS2-II + 32 HNVO3 3 FeIII(NVO3)3 + 3 Cu(NVO3)2 + 17 NIIO + 6 H2SVIO4 + 10 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 S-II - 48 e- 6 SVI (oxidace)

17 NV + 51 e- 17 NII (redukcie)

3 FeII - 3 e- 3 FeIII (oxidace)

CuFeS2 je redukčné činidlo, HNO3 je oxidačné činidlo, CuFeS2 je redukčné činidlo.