Cu2S + 14 HNO3 2 Cu[NO3]2 + H2SO4 + 10 NO2 + 6 H2O

Toto je koordinačná (komplexotvorná) reakcia: Cu[NO3]2 je vznikajúci komplex.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 CuI - 2 e- 2 CuII (oxidace)

S-II - 8 e- SVI (oxidace)

10 NV + 10 e- 10 NIV (redukcie)

Cu2S je redukčné činidlo, Cu2S je redukčné činidlo, HNO3 je oxidačné činidlo.

Reaktanty:

 • Cu2S
  • HNO3
   • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

  Produkty:

  • Cu[NO3]2
  • H2SO4
   • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • NO2
   • Názvy: Oxid dusičitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kysličník dusičitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • H2O