Cu2IS-II + 12 HNVO3 CuII[NVO3]2 + CuIISVIO4 + 10 NIVO2 + 6 H2O

Toto je koordinačná (komplexotvorná) reakcia: Cu[NO3]2 je vznikajúci komplex.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 CuI - 2 e- 2 CuII (oxidace)

S-II - 8 e- SVI (oxidace)

10 NV + 10 e- 10 NIV (redukcie)

Zmeniť oxidačné čísla