Cu2IS-II + 8 HNVO3 2 CuII(NVO3)2 + S0 + 4 NIVO2 + 4 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 CuI - 2 e- 2 CuII (oxidace)

S-II - 2 e- S0 (oxidace)

4 NV + 4 e- 4 NIV (redukcie)

Cu2S je redukčné činidlo, Cu2S je redukčné činidlo, HNO3 je oxidačné činidlo.