3 Cu2IS-II + 16 HNVO3 6 CuII(NVO3)2 + 3 S0 + 4 NIIO + 8 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 CuI - 6 e- 6 CuII (oxidace)

3 S-II - 6 e- 3 S0 (oxidace)

4 NV + 12 e- 4 NII (redukcie)

Cu2S je redukčné činidlo, Cu2S je redukčné činidlo, HNO3 je oxidačné činidlo.