Cu + HNO3 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Cu. Reakcia by mala ísť obrátene:
Cu + 2 HNO3 H2 + Cu(NO3)2