Cu + HNO3 Ø

Táto reakcia neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Cu.