? Cu + ? HNO3 ? Cu(NO3)2 + ? NO + ? NO2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie