CrIIO + 2 KNVO3 + 2 KOH 2 KNIIIO2 + K2CrVIO4 + H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

2 NV + 4 e- 2 NIII (redukcie)

CrII - 4 e- CrVI (oxidace)

KNO3 je oxidačné činidlo, CrO je redukčné činidlo.