2 CrIII(OH)3 + 3 Ag2IO + 4 NaOH 6 Ag0 + 2 Na2CrVIO4 + 5 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Cr(OH)3 je kyselina, NaOH je báza.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 AgI + 6 e- 6 Ag0 (redukcie)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (oxidace)

Ag2O je oxidačné činidlo, Cr(OH)3 je redukčné činidlo.