2 Cr(OH)3 + 3 Ag2O + 4 NaOH 6 Ag + 2 Na2CrO4 + 5 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Cr(OH)3 je kyselina, NaOH je báza.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 AgI + 6 e- 6 Ag0 (redukcie)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (oxidace)

Ag2O je oxidačné činidlo, Cr(OH)3 je redukčné činidlo.

Reaktanty:

 • Cr(OH)3
  • Ag2O
   • NaOH
    • Názvy: Hydroxid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kaustická sóda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
    • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

   Produkty:

   • Ag
    • Názvy: Striebro zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Ag zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
   • Na2CrO4
    • H2O