CaO + 2 HClO4 Ca(ClO4)2 + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CaO je báza, HClO4 je kyselina.