CaO + 2 H3PO4 Ca(H2PO4)2 + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CaO je báza, H3PO4 je kyselina.

Reaktanty:

 • CaO
  • Názvy: Oxid vápenatý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Pálené vápno zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, CaO zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Biela tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • H3PO4
  • Názvy: Kyselina fosforečná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kyselina ortofosforečná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kyselina trihydrogenfosforečná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Viskózna kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • Ca(H2PO4)2
  • Názvy: Fosforečnan monovápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E341i zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2O