CaCO3 + 2 HCl H2CO3 + CaCl2

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CaCO3 je báza, HCl je kyselina.