CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + CO2 + H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CaCO3 je báza, HCl je kyselina.