? Ca3(PO4)2 + ? H3PO4 ? CaHPO4 + ? Ca(H2PO4)2

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie