4 CH3NO2 (aq) + 3 O2 (g) 2 N2 (g) + 4 CO2 (g) + 6 H2O (l)

Reaktanty:

 • CH3NO2
  • Názvy: Nitrometán zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • O2

  Produkty:

  • N2
   • CO2
    • Názvy: Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
   • H2O