5 C-IIH3CIIOOH + 8 KMnVIIO4 + 12 H2SO4 8 MnIISO4 + 4 K2SO4 + 10 CIVO2 + 22 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

8 MnVII + 40 e- 8 MnII (redukcie)

5 CII - 10 e- 5 CIV (oxidace)

5 C-II - 30 e- 5 CIV (oxidace)

KMnO4 je oxidačné činidlo, CH3COOH je redukčné činidlo, CH3COOH je redukčné činidlo.