? CH2 + ? C2H6 + ? O2 ? CO2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie