? C4H10 + ? C2H6 + ? C3H8 + ? CH4 + ? O2 ? CO2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie