6 C3H5OH + 4 Cr2O72- + 32 H+ 9 C2H4O2 + 8 (Cr)3+ + 16 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

18 C-4/3 - 24 e- 18 C0 (oxidace)

8 CrVI + 24 e- 8 CrIII (redukcie)

C3H5OH je redukčné činidlo, Cr2O72- je oxidačné činidlo.

Reaktanty:

  • C3H5OH
  • Cr2O72-
  • H+

Produkty:

  • C2H4O2
    • Názvy: Kyselina octová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Kyselina etánová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, E260 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • Cr3+
  • H2O