? C3H5(NO3)3 ? N2 + ? CO + ? CO2 + ? O2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie