C2-IH2 + K2Cr2VIO7 CrIIICIIIO3 + Cr0 + K2CIVO3 + H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

C-I - 5 e- CIV (oxidace)

C-I - 4 e- CIII (oxidace)

CrVI + 6 e- Cr0 (redukcie)

CrVI + 3 e- CrIII (redukcie)

C2H2 je redukčné činidlo, C2H2 je redukčné činidlo, K2Cr2O7 je oxidačné činidlo, K2Cr2O7 je oxidačné činidlo.