? C12N5O10SH5 + ? O2 ? C + ? N2 + ? SO2 + ? CO + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie