? C12H5N5O10S + ? O2 ? C + ? N2 + ? SO2 + ? CO + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie