? C12H22O11 + ? O2 ? C + ? CO2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie