? C12H22O11 + ? H2SO4 + ? O2 ? C + ? SO2 + ? CO2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie