4 BF3 + 3 H2O 3 H[BF4] + H3BO3

Toto je koordinačná (komplexotvorná) reakcia: H[BF4] je vznikajúci komplex.