4 BF3 + 3 H2O 3 [BF4]- + 3 H+ + H3BO3

Toto je koordinačná (komplexotvorná) reakcia: [BF4]- je vznikajúci komplex.