Ag + H2SO4 Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže H2 je reaktívnejšie než Ag. Reakcia by mala ísť obrátene:
2 Ag + H2SO4 Ag2SO4 + H2