(NH4)2Cr2O7 (aq) + 4 KOH (aq) 2 K2CrO4 (aq) + 2 NH3 (aq) + 3 H2O (l)

Reaktanty:

 • (NH4)2Cr2O7
  • Názvy: Dichróman amónny zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • KOH
  • Názvy: Hydroxid draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • K2CrO4
  • NH3
   • Názvy: Amoniak zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • H2O