2 Na + 2 H2O 2 NaOH + H2

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 Na0 - 2 e- 2 NaI (ossidazione)

2 HI + 2 e- 2 H0 (riduzione)

Na è un agente riducente, H2O è un agente ossidante.

Reagenti:

 • Na
  • Nomi: Sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Na fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Natrium fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme argenteo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • H2O

  Prodotti:

  • NaOH
   • Nomi: Idrossido di sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Soda caustica fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, NaOH fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
   • Apparenza: Solido in varie forme bianco igroscopico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • H2
   • Nomi: Molecola di idrogeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Idrogeno fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, H₂ fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07