H2SO4 + Cu CuO + SO2H2O

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

Cu0 - 2 e- CuII (ossidazione)

SVI + 2 e- SIV (riduzione)

Cu è un agente riducente, H2SO4 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • H2SO4
  • Nomi: Acido solforico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Acido solforico, concentrato (> 51% e < 100%) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Acido solforico 100% fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Olio di vetriolo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Liquido inodore incolore oleoso igroscopico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • CuO
  • Nomi: Ossido rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
 • SO2H2O