H2 + CuO H2O + Cu

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

CuII + 2 e- Cu0 (riduzione)

2 H0 - 2 e- 2 HI (ossidazione)

CuO è un agente ossidante, H2 è un agente riducente.

Reagenti:

 • H2
  • Nomi: Molecola di idrogeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Idrogeno fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, H₂ fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • CuO
  • Nomi: Ossido rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • H2O
  • Cu
   • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07