2 Cu2O + Cu2S 6 Cu + SO2

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

6 CuI + 6 e- 6 Cu0 (riduzione)

S-II - 6 e- SIV (ossidazione)

Reagenti:

 • Cu2O
  • Nomi: Ossido rameoso fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Rame (i) ossido fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu2O fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • Apparenza: Polvere gialla, rossa o cristallina marrone fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Cu2S

  Prodotti:

  • Cu
   • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • SO2
   • Nomi: Anidride solforosa fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Biossido di zolfo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Ossido solforoso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Ossido di zolfo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Gas incolore o gas compresso liquefatto con odore pungente fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07