2 Cu + XeF4 Xe + 2 CuF2

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 Cu0 - 4 e- 2 CuII (ossidazione)

XeIV + 4 e- Xe0 (riduzione)

Cu è un agente riducente, XeF4 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • XeF4
  • Nomi: Tetrafluoruro di xeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, XeF4 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • Xe
  • Nomi: Xeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Xenon fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Xe fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas incolore inodore compresso liquefatto fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • CuF2