C + 2 CuO CO2 + 2 Cu

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 CuII + 4 e- 2 Cu0 (riduzione)

C0 - 4 e- CIV (ossidazione)

CuO è un agente ossidante, C è un agente riducente.

Reagenti:

 • C
  • Nomi: Nero di carbone fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Nerofumo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Furnace black fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Polvere inodore nera pellets o estremamente fine fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • CuO
  • Nomi: Ossido rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • CO2
  • Nomi: Anidride carbonica fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Biossido di carbonio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Diossido di carbonio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Acido carbonico, gas fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas inodore incolore compresso liquefatto fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07